Manifestimi i 20 vjetorit të shoqatës “Vëllazërimi Kombëtar”

Shoqata “Vëllazërimi Kombëtar” ka organizuar për 20 vjetorin e shoqatës një manifestim.
Të gjithë antarët dhe kryesia e shoqatës kanë qenë të ftuar në manifestim.

Kryesia e shoqatës ka qenë që 20 vite në dispozicion të shoqatës dhe ka pas shumë sukses me evente të ndryshme humanitare dhe festive.

Pas 20 viteve të shoqatës kryesia ka vendosur qe është koha e gjeneratës së re.
Në këtë event janë prezantuar kryesia e gjeneratës te të gjithë antarët e shoqatës.

Veprimi i parë i kryesisë së re ka qenë një mirënjohje për kryesinë e kaluar për të gjitha investimet si për kohë dhe para, poashtu dhe për organimizin e festave, projekteve të ndihmës që nga themelimi i shoqatës e deri më sot.

Pa kryesinë e vjetër, kjo shoqatë nuk do të ishte këtu ku ështe sot. FALEMINDERIT!